LẨU 3 NGĂN - 3 VỊ - HÀN NHẬT HOA

Oppa cam kết
100% thịt bò Mỹ
100% rau thuỷ canh

Bản đồ đi đến Quán nướng Oppa